Ledenadministratie
Aanvang en beŽindiging van het lidmaatschap van de vereniging wordt geregeld via de ledenadministratie.
 
Bij 't Pluumpje kunt u of kan uw kind allereerst vier woensdagavonden (zonder verplichtingen) komen badmintonnen. Daarna dient u te besluiten wel of geen lid te worden. Het verzoek tot lidmaatschap is mogelijk door het indienen van een ondertekend inschrijvingsformulier bij de ledenadministratie. Via de penningmeester wordt dan de verschuldigde contributie opgemaakt welke binnen twee weken na ontvangst van de factuur moet worden voldaan.
 
Het verzoek tot beŽindiging van het lidmaatschap dient te worden ingediend bij de ledenadministratie. Let wel voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken! Het verenigingsjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.
  
Overige mutaties (bijvoorbeeld adreswijziging) dienen eveneens te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
 
HET LIDMAATSCHAP WORDT TENMINSTE AANGEGAAN TOT HET EINDE VAN HET VERENIGINGSJAAR EN WORDT DAARNA STILZWIJGEND VERLENGD.
 
 
Afbeelding invoegen 
Ledenadministratie
Collin Koenen
0113-212319

 
  
 
Contributie
De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
De kosten voor het lidmaatschap voor seizoen 2017/2018 zijn als volgt opgebouwd:
 
- Bedrag voor de contributie aan de eigen vereniging
- Bedrag voor lidmaatschap aan de bond Badminton Nederland
- Extra teambijdrage competitiespelers aan de bond Badminton Nederland
- Eenmalige bijdrage voor inschrijving en clubshirt
 

De contributie voor senioren (18+) bedraagt € 139,50+ eenmalig minimaal € 20,00
 
De contributie voor junioren bedraagt € 100,50 + eenmalig minimaal € 16,00
 
Voor regio-competitiespelers bedraagt de extra teambijdrage € 47,00
 
Voor de dubbel-competitiespelers bedraagt de extra teambijdrage € 13,00

 
 

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wel voor het gehele verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Derhalve is het niet mogelijk dat een deel van je lidmaatschapsgeld terug wordt betaald. De contributie en alle andere aan de vereniging verschuldigde gelden moeten worden gestort op rekeningnummer NL40 INGB 0000 2430 61, ten name van: penningmeester GBC 't Pluumpje' te Goes.
 
Afbeelding invoegen
Penningmeester

Jan van Overveld
0113-213072

    

Clubshirt
Waar denk je het eerst aan bij de kleur rood? Vuur, agressie, brandweer! Oftewel, aanwezigheid. Maar de kleur rood heeft ook te maken met romantiek, liefde en passie. Wil je de aandacht, ga dan gekleed in rood.
 
Bij badmintonclub 't Pluumpje kun je jouw liefde voor de sport, je passie voor het meppen, het vuur in je schoenen of je agressie van de dag uiten in het bijzonder sportieve (rode!) clubshirt.
 
Nieuwe leden ontvangen altijd naar keuze een clubshirt bij hun inschrijving. Het blijft natuurlijk mogelijk een ander of tweede clubshirt extra te kopen.

Dit zijn de kosten:
  • T-shirt voor jeugd en senioren        € 10,00
  • Dames/heren polo-shirt                  € 17,50
  • Nieuw Dames/heren polo-shirt       € 25,00
  • Dames/heren competitie-shirt         € 25,00